گروه رسانه‌ای سرزمین

اهداف و فعالیت‌ها

پایگاه خبری تحلیلی سرزمین پرس بخشی از فعالیت‌های گروه رسانه‌ای سرزمین با روش فرهنگی و اجتماعی است.
این مجموعه علاوه بر هفته‌نامه سراسری سرزمین، دارای پایگاه خبری چندرسانه‌ای و نشانی‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی است.
سرزمین به عنوان رسانه‌ای مستقل به اخبار روز و تحلیل آن و طرح و انتشار دیدگاه‌های مختلف در این حوزه‌ها می‌پردازد.
بیشترین محور کار و موضوعات مورد توجه این رسانه، جامعه‌شناسی، محیط زیست، حقوق شهروندی، توسعه و اقتصاد است.
دانش و فناوری روز و موضوعاتی مانند گردشگری و فرهنگ و هنر از دیگر موضوعات مورد توجه این رسانه است.
حوزه فعالیت و نگاه این رسانه اغلب درباره مناطق کردنشین و نیز موضوعات روز در ایران است.
سرزمین از دیدگاه‌های مختلف در حوزه توسعه اقتصادی، فرهنگی و علمی که ضمن ارائه راه‌کار و ایده، حاوی منافع جمعی برای همگان باشد استقبال می‌کند.
مطالب، گزارش‌ها و مقالات خود را در این موضوعات و با رعایت شیوه‌نامه‌های نوشتاری مرسوم از طریق صفحه تماس برای ما بفرستید.