لطفاً برای تماس با ما، به نکات زیر توجه فرمایید:

ضمن ارسال پیام خود از طریق فرم زیر می‌توانید از نشانی ای‌میل ما info[at]szme.ir نیز استفاده کنید.
در اولین فرصت به پیام شما پاسخ خواهیم داد. در صورت تمایل می‌توانید شماره تماس خود را در متن پیام نیز قید کنید.
از طریق همین فرم می‌توانید مطالب و فایل‌های خود را اعم از متن و تصویر و ویدیو از بخش «ارسال فایل» بفرستید. توجه کنید که حجم فایل‌ها حداکثر ۱۰۰ مگابایت باشد.