سایه کرونا بر کسب وکارها/اینفوگرافیک

شیوع ویروس کرونا بیشترین ضربه را به مشاغل و کسب و کارها زده است تا جایی که برخی از مشاغل را به ورطه نابودی کشانده و بسیاری را تا مرز ورشکستگی برده است. این روزها محدودیت‌های کرونایی هم صاحبان این مشاغل را دچار مخاطراتی کرده است. 

1662448 1 1 1 1 1

شیوع ویروس کرونا بیشترین ضربه را به مشاغل و کسب و کارها زده است تا جایی که برخی از مشاغل را به ورطه نابودی کشانده و بسیاری را تا مرز ورشکستگی برده است. این روزها محدودیت‌های کرونایی هم صاحبان این مشاغل را دچار مخاطراتی کرده است. 

1662449 1 1 1 1 1