ایمنا – درست ماسک بزنیم/اینفوگرافیک

در این روزها که شیوع ویروس کرونا به یک اپیدمی بدل گشته، تنها راه حفاظت خود و دیگران در برابر این بیماری رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مهم‌تر از آن استفاده از ماسک است. اما باید بدانیم که شیوه صحیح ماسک زدن چیست و چه طور می‌توان از ماسک‌های پارچه‌ای برای چندین بار استفاده کرد.

در این روزها که شیوع ویروس کرونا به یک اپیدمی بدل گشته، تنها راه حفاظت خود و دیگران در برابر این بیماری رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مهم‌تر از آن استفاده از ماسک است. اما باید بدانیم که شیوه صحیح ماسک زدن چیست و چه طور می‌توان از ماسک‌های پارچه‌ای برای چندین بار استفاده کرد.

1662028 1 1 1 1 1