ایسنا/کردستان معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: بعد از تصویب طرح جامع مدیریت و احیای تالاب در آبان امسال پیشنهاد تخصیص ردیف اعتباری برای تالاب زریبار هم از سوی دولت به مجلس داده می‌شود. احمدرضا لاریجان زاده امروز (۳۰مهر) در سفر و بازدید خود از تالاب زریوار اظهار کرد: […]

ایسنا/کردستان معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: بعد از تصویب طرح جامع مدیریت و احیای تالاب در آبان امسال پیشنهاد تخصیص ردیف اعتباری برای تالاب زریبار هم از سوی دولت به مجلس داده می‌شود.

احمدرضا لاریجان زاده امروز (۳۰مهر) در سفر و بازدید خود از تالاب زریوار اظهار کرد: در دولت دوازدهم رئیس جمهور چند شاخص اساسی برای محیط زیست تحت عنوان اولویت‌های محیط زیست مطرح کردند کە یکی از چهار شاخص مطرح شدە در بحث احیا و حفاظت از تالاب‌های کشور بود.

وی عنوان کرد: از طرفی دیگر در برنامە ششم توسعە دولت مکلف بە احیا ۲۰ درصد از تالاب‌های کل کشور است و در ۳ سال گذشتە نیز در مجلس در خصوص قانون حفاظت از تالاب‌ها گام‌های موثری برداشتە شد.

لاریجان زادە افزود: طبق مادە ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی و همچنین براساس قانونی کە چندی پیش در مجلس تصویب شد، متولی اصلی تالاب‌ها در کشور سازمان حفاظت از محیط زیست است و هیچ ارگانی حق هیچگونە دخل و تصرفی در بحث تالاب‌ها را ندارد و چنانچە دخل و تصرفی از سوی هریک از ارگان‌ها صورت بگیرد جرم محسوب شدە و سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف بە برخورد قانونی با آن است؛ زیرا قانون جایگاە سازمان محیط زیست را برای بحث تالاب‌ها  مشخص کردە است.

وی ادامە داد: تالاب زریوار نیز مشمول مادە ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی تالاب‌ها است و از آنجایی کە زریوار علاوە بر تالاب پناهگاە حیات وحش نیز محسوب می‌شود، بە لحاظ قانونی از دو جنبە مورد حمایت قرار می‌گیرد همچنین بحث حیات وحش نیز جایگاە سازمان محیط زیست در این تالاب را مشروط کردە است.

معاون دریایی و تالاب‌های سازمان محیط زیست کشور در ادامە سخنان خود تصریح کرد: در مقطعی نیز بە دلیل اینکە بحث گردشگری تالاب و اثرات مثبت آن بر حوزە گردشگری مطرح شد و در آن مقطع زمانی سازمان محیط زیست فاقد ابزار لازم برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در این منطقە بودە است بە صورت موقت بخش گردشگری تالاب در اختیار شهرداری قرار دادە شد تا خدماتی را بە شهروندان و گردشگران ارائە کند اما در عمل آن انتظارات برآوردە نشد و بە دلیل اینکە آسیب بە مجموعە گردشگری تالاب در واقع آسیب بە بدنە تالاب است تصمیم بر این گرفتە شد کە ادارە کل محیط زیست استان مسئولیت حفاظت از خود تالاب را برعهدە بگیرند و این مسئولیت عملا از مهرماە سال جاری آغاز شدە است.

وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته در بحث گردشگری تالاب و طرح جامع مدیریت تالاب‌ها اعلام کرد: یک طرح جامع مدیریت و احیا تالاب‌ها تهیه شده است که قرار است در ماه آینده به ریاست دکتر جهانگیری در ستاد ملی و هماهنگی و احیا تالاب‌های کشور تصویب شود، در این طرح همه مسائل مربوط به تالاب چه در حوزه اکولوژی و اکوسیستمی و چه در حوزه گردشگری و زیرساخت‌ها دیده شده است.

احمدرضا لاریجان زاده تاکید کرد: هرچند بر اساس قانون متولی و حفاظت از تالاب‌ها بر عهده سازمان محیط زیست است اما همانگونه که در برنامه ششم توسعه گفته شده است که دولت مکلف به احیا ۲۰ درصد از تالاب‌های کشور است، همه دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌ها  باید در بحث حفاظت و احیا تالاب‌ها که از سرمایه‌های ملی هستند و زریوار نیز همچون دُر گرانبهایی در مجموعه کوه‌های زاگرس است کوشا باشند.

وی ادامه داد: امید است با تصویب طرح جامع مدیریت و احیا تالاب‌ها در آبان ماه یک ردیف اعتباری مشخصی به تالاب زریوار اختصاص داده شود تا در قالب طرح دولتی و اجرایی سالیانه به صورت مشخص و هدایت شده اعتبار آن تامین شود.

لاریجان‌زاده از مزایای ثبت تالاب زریوار در کنواسیون رامسر را اینگونه برشمرد و خاطرنشان کرد: ثبت آن در کنوانسیون رامسر تعهدی بین‌المللی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد و سبب شد نگاه دولت به بحث تالاب نگاهی مسئولانه باشد.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر ۳ میلیون هکتار تالاب در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار به ثبت کنوانسیون رامسر رسیده و از این تعداد صد و ۴۴ هزار هکتار نیز در آیین نامه قانون حفاظت از تالاب‌ها ثبت شده است.

انتهای پیام

منبع خبر