افزایش خط فقر در ایران/اینفوگرافیک

خط فقر به تعریف سازمان‌های جهانی در واقع حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور نیاز بوده و در نظر گرفته می‌شود. بحران کرونا دست‌کم صدها هزار نفر را بیکار (دائمی یا موقتی) کرده و بسیاری از کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده است. طی بررسی‌های اخیر خط فقر در شهرها به ۱۰ میلیون […]

1661677 1 1 1 1 1

خط فقر به تعریف سازمان‌های جهانی در واقع حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور نیاز بوده و در نظر گرفته می‌شود. بحران کرونا دست‌کم صدها هزار نفر را بیکار (دائمی یا موقتی) کرده و بسیاری از کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده است. طی بررسی‌های اخیر خط فقر در شهرها به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

1661678 1 1 1 1 1