به گزارش همشهری آنلاین، قیمت هر دلار آمریکا برای فروش امروز ۲۷ هزار و ۵۵۰ تومان در صرافی‌ ملی عرضه شد که نسبت به آخرین نرخ امروز ۱۰۵۰ تومان ارزان شد.  در عین حال قیمت خرید هر دلار نیز ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان است. همچنین قیمت خرید هر یورو در صرافی ملی ۳۰,۹۰۰ تومان و […]

به گزارش همشهری آنلاین، قیمت هر دلار آمریکا برای فروش امروز ۲۷ هزار و ۵۵۰ تومان در صرافی‌ ملی عرضه شد که نسبت به آخرین نرخ امروز ۱۰۵۰ تومان ارزان شد.  در عین حال قیمت خرید هر دلار نیز ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان است.

همچنین قیمت خرید هر یورو در صرافی ملی ۳۰,۹۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۳۲,۸۵۰ تومان است که در مقایسه با آخرین نرخ امروز ۱۴۰۰ کاهش داشت.

منبع خبر