تراریخته ها در سبد غذایی/اینفوگرافیک

محصولات تراریخته یا (Transgenic) محصولاتی هستند که دستکاری ژنتیکی در آنها بوجود آمده است؛ یعنی یک یا چند ژن محصولات کشاورزی را زیاد یا کم می‌کنند تا تغییراتی را در ویژگی‌های منحصر به فرد آن محصول ایجاد کنند. بیش از ۲۰ سال است که محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) به بازار جهانی وارد شده است.

1661107 1 1 1 1 1

محصولات تراریخته یا (Transgenic) محصولاتی هستند که دستکاری ژنتیکی در آنها بوجود آمده است؛ یعنی یک یا چند ژن محصولات کشاورزی را زیاد یا کم می‌کنند تا تغییراتی را در ویژگی‌های منحصر به فرد آن محصول ایجاد کنند. بیش از ۲۰ سال است که محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) به بازار جهانی وارد شده است.