مناطق آزاد جهان به سمت هوشمندسازی پیش می‌روند؟/ پتانسیل ۱.۵ تریلیون دلاری شهر هوشمند در سطح جهان

[ad_1] شهر‌های هوشمند از جمله شهر‌هایی هستند که امروز با اقبال بسیاری از کشور‌ها به خصوص مناطق آزاد این کشورها مواجه شده است، به طوری که تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۶ شهر هوشمند در جهان ایجاد شود، شهر‌هایی که پتانسیل آن در حدود ۱.۵ تریلیون دلار گزارش شده است. [ad_2] منبع خبر

[ad_1]

شهر‌های هوشمند از جمله شهر‌هایی هستند که امروز با اقبال بسیاری از کشور‌ها به خصوص مناطق آزاد این کشورها مواجه شده است، به طوری که تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۶ شهر هوشمند در جهان ایجاد شود، شهر‌هایی که پتانسیل آن در حدود ۱.۵ تریلیون دلار گزارش شده است.

[ad_2]

منبع خبر