به امید زنده‌ایم
رنگ و نوای ما همانا رنگ زندگی‌ است.
Sirwan Kanani

سیروان کنعانی

حقیقتاً در سالی که گذشت فشار مالی و روانی زیادی بر جامعه تحمیل شد و بی‌گمان اصحاب فرهنگ و هنر به شکل سنگین‌تری این فشار را متحمل شدند‌.
گالری‌ها بسته شد. هراس از مرگ و درد جاری، موجبات به حاشیه رفتن فعالیت‌های هنری شد و تنها مجال ارائه‌ی آثار، همانا صفحات مجازی و سایت‌ها بود.
بی گمان ما به امید زنده‌ایم. با آرزوی فردایی روشن و انرژی‌بخش. رنگ و نوای ما همانا رنگ زندگی‌ است. رنگ آزادگی است و نسبت و ارتباط هدفمند و سبز برای انسان و محیطی که فرداها خواهند آمد.

 

  • منتشر شده در شماره اول هفته‌نامه سرزمین / دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

 

 

  • نویسنده : سیروان کنعانی
  • منبع خبر : سرزمین