مدیریت یکپارچه برای مرز وجود ندارد
 یک پژوهشگر گفت: بررسی مدل‌ها و شاخص‌های مختلف مرزی حاکی از آن است که در خصوص مدیریت کارآمد مرزها هنوز نظریه‌ها و مدل‌های خاص و واحدی که بتواند مدیریت یکپارچه و کارآمد مرزها را پوشش دهد وجود ندارد.

پوریا رحیمی امروز شنبه (۲۹ آذر) در پانل سوم همایش ملی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی که به همت جهاددانشگاهی استان کردستان به صورت مجازی برگزار شد، با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان “بررسی راهبردها و رویکرد مرزها در عرصه ملی و جهانی” اظهار کرد: اتفاقات جهانی در کنار توسعه و تجهیز انتظامی و شکل‌گیری حملات نظامی سبب بروز این دیدگاه در میان صاحب‌نظران شده است که مرزها نقش و اهمیت خود را از دست داده و کم رنگ شده‌ است.

وی عنوان کرد: شواهد موجود نشانگر آن است که مرزها از اهمیت بسیار زیادی در بحث حفظ امنیت کشور ایفا و همچنین در خط مقدم تعامل، امنیت کشور و تحمیل جنگ‌ها قرار دارد؛ بر همین اساس اغلب کشورها به شیوه‌های گوناگون به سمت مدیریت کارآمد مرزهای خود در حرکت هستند.

رحیمی بیان کرد: مقطع زمانی حاضر با توجه به وابستگی روزافزون کشورها به یکدیگر بهره‌گیری از منابع مشترک مرزی، تحرکات گسترده، کالاها، جرائم و ناامنی ها سبب شده که مدیریت کارآمد مرزی به یکی از دغدغه‌های اساسی کشورها مبدل شود.

وی تاکید کرد: راهبرد و مدیریت کارآمد و یکپارچه مرزی اشاره به همکاری و هماهنگی میان مقامات سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با مسائل مرزی و تسهیل عبور و مرور و تجارت کالا دارد تا بتواند به هدف خود یعنی امنیت مرزها، کنترل و تسهیل در طول مرزها با توجه به تغییر و تحولات هزاره سوم دست یابند.

رحیمی ادامه داد: با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه جهانی جمهوری اسلامی ایران نیازمند اتخاذ راهبردهایی جهت دستیابی به مدیریت یکپارچه مرزی است.

وی افزود: بررسی مدل‌ها و شاخص‌های مختلف مرزی حاکی از آن است که در خصوص مدیریت کارآمد مرزها هنوز نظریه‌ها و مدل‌های خاص و واحدی که بتواند مدیریت یکپارچه و کارآمد مرزها را پوشش دهد وجود ندارد.

رحیمی اذعان کرد: سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مرتبط با مسائل مرزی که به صورت عمودی و افقی و بدون هماهنگی باهم یک هدف مشترک را دنبال می کنند و عدم نبود مدیریت لازم بین سازمان‌ها سبب عدم دسترسی به مدیریت کارآمد مرزها شده است.

وی اضافه کرد: مدیریت کارآمد مرزها می‌تواند به ثبات روابط فرا مرزی و تعامل با دیگر کشورها منجر و از رفت و آمد و یا ورود و خروج غیرقانونی آن‌ها جلوگیری کند.

مختاری تصریح کرد: درک و بکارگیری روش‌های کارآمد مرزی به جایگاه مهمی برای رفع مشکلات و کش مکش‌ها و درگیری‌های مرزی منجر و می‌تواند به فرصت‌ها و ظرفیت‌های نواحی مرزی در راستای دستیابی به همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: این مدیریت نه تنها با حرکت مردم و مهاجرت آنها بلکه از دیدگاه دیگر با مخاطرات محیطی که در کیفیت زندگی افراد در دو سوی مرزها قرار دارند، نیز مرتبط است.

رحیمی در پایان یادآور شد: این مدیریت کارآمد زمانی قابل دستیابی است که بتوان مرزهای کشور را در قالب مدیریت یکپارچه و کارآمد درآورد.

همایش ملی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی

منبع خبر