جزئیات مربوط به قانون جدید چک
جزئیات مربوط به قانون جدید چک از ۲۲ آذر

اجرای قانون چک از امروز ۲۲ آذر وارد فاز جدید شد و بر مبنای آن، صدور چک در وجه حامل ممنوع است و افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته‌چک ندارند و سقف عمر چک‌ها سه ساله خواهد بود. البته طبق اعلام بانک مرکزی اجرای گام به گام قانون جدید چک در دستور کار قرار دارد.

check scaled