یارانه هر ایرانی چقدر باید باشد؟

در اولین سال پرداخت یارانه، یارانه هر نفر معادل ۴۳ دلار ارزش داشت. اما به مرور با افزایش نرخ دلار، یارانه به مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان ثابت ماند. در صورتی که هر سال با افزایش نرخ دلار، مبلغ یارانه نیز به همان درصد نیز افزایش می یافت، اکنون هر ایرانی در حدود یک میلیون و دویست […]

یارانه هر ایرانی چقدر باید باشد؟
در اولین سال پرداخت یارانه، یارانه هر نفر معادل ۴۳ دلار ارزش داشت. اما به مرور با افزایش نرخ دلار، یارانه به مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان ثابت ماند. در صورتی که هر سال با افزایش نرخ دلار، مبلغ یارانه نیز به همان درصد نیز افزایش می یافت، اکنون هر ایرانی در حدود یک میلیون و دویست هزار تومان باید یارانه دریافت می کرد.