کودکان کار در ایران و جهان/اینفوگرافیک

بر اساس تعریف یونیسف، کودکان خیابانی به کودکانی اطلاق می‌شود که در شهرهای بزرگ برای ادامه بقای خود مجبور به کار یا زندگی هستند.

blank

بر اساس تعریف یونیسف، کودکان خیابانی به کودکانی اطلاق می‌شود که در شهرهای بزرگ برای ادامه بقای خود مجبور به کار یا زندگی هستند.

blank