کدام آمارها اعلام نمی‌شوند؟

دولت‌ها و نهادهای دولتی سابقه طولانی در حبس آمارهای اقتصادی دارند. در دولت نهم و دهم آمارهای تورم و نرخ رشد اقتصادی منتشر نمی‌شد. اما حالا چند وقتی است موارد بسیاری در لیست آمارهای حبس شده قرار دارد.

دولت‌ها و نهادهای دولتی سابقه طولانی در حبس آمارهای اقتصادی دارند. در دولت نهم و دهم آمارهای تورم و نرخ رشد اقتصادی منتشر نمی‌شد. اما حالا چند وقتی است موارد بسیاری در لیست آمارهای حبس شده قرار دارد.

amar 1 1 1 1 1 1