اقتصاد ایران: با حمایت ۹۰ درصدی کانون ثبت پتنت تاکنون ۱۳۳ اختراع ایرانی در دفاتر معتبر بین‌المللی ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در حال حاضر بیش از هزار و ۹۰۰ درخواست ثبت اختراع به سامانه کانون پتنت معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری ارسال شده است که پس از بررسی و ارزیابی‌های دقیق از این تعداد ۳۲۴ پرونده برای […]

اقتصاد ایران: با حمایت ۹۰ درصدی کانون ثبت پتنت تاکنون ۱۳۳ اختراع ایرانی در دفاتر معتبر بین‌المللی ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در حال حاضر بیش از هزار و ۹۰۰ درخواست ثبت اختراع به سامانه کانون پتنت معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری ارسال شده است که پس از بررسی و ارزیابی‌های دقیق از این تعداد ۳۲۴ پرونده برای حمایت و ثبت بین‌المللی در دفاتر معتبر خارجی تایید شد.

علاوه بر آن ۲۲۷ تقاضانامه نیز در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی منتشر شده است.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی، توجه و اهمیت دادن به موضوع ثبت اختراع در دنیا روز به روز در حال افزایش است تا از این طریق محصولات و دستاوردهای فناورانه به صورت رسمی ثبت شوند و احراز مالکیت افراد بر نوآوری‌ها به نوعی ایجاد شود. در همین راستا نیز کانون پتنت معاونت علمی در مسیر سخت ثبت اختراع بین‌المللی تسهیلات و خدماتی را ارائه می‌دهد که شامل حمایت بیش از ۹۰ درصدی برای ثبت بین‌المللی اختراع می‌شود.

منبع خبر