دانشمندان انگلیسی: عمر ویروس کرونا در سرما ۱۰ برابر می‌شود

[ad_1] دانشمندان انگلیسی روز شنبه هشدار دادند که عمر ویروس کرونا در سرما تا ۱۰ برابر افزایش می یابد و اوج‌گیری دوباره همه‌گیری این ویروس، ممکن است منجر به قرنطینه سراسری و تعطیلی گسترده در فصل زمستان شود. [ad_2] منبع خبر

[ad_1]

دانشمندان انگلیسی روز شنبه هشدار دادند که عمر ویروس کرونا در سرما تا ۱۰ برابر افزایش می یابد و اوج‌گیری دوباره همه‌گیری این ویروس، ممکن است منجر به قرنطینه سراسری و تعطیلی گسترده در فصل زمستان شود.

[ad_2]

منبع خبر