پایان کار ترامپ/ اینفوگرافیک همه‌ی رییس جمهوران یک دوره‌ای آمریکا

با شکست ترامپ برای اولین بار از سال ۱۹۹۲ یک رئیس‌جمهور بعد از تنها یک دوره ریاست‌جمهوری مجبور به ترک کاخ سفید می‌شود. در این ۲۸ سال، دموکرات ها ۵ بار به کاخ سفید راه یافتند در حالیکه جمهوری خواه ها تنها ۳ بار توانستند پیروز انتخابات شوند.

ترامپ باخت، بایدن برد ترامپ رییس جمهور یک دوره ای 1 1 1 1 1 1

با شکست ترامپ برای اولین بار از سال ۱۹۹۲ یک رئیس‌جمهور بعد از تنها یک دوره ریاست‌جمهوری مجبور به ترک کاخ سفید می‌شود. در این ۲۸ سال، دموکرات ها ۵ بار به کاخ سفید راه یافتند در حالیکه جمهوری خواه ها تنها ۳ بار توانستند پیروز انتخابات شوند.

usa election scaled 1 1 1 1 1 1